Ovidiu
Roxana
Ramona Love For Animals

Love For Animals

Adoptii Caini Brasov

Echipa Love For Animals. Să ne cunoaștem

„Cățelușul meu: o bătaie de inimă la picioarele mele.” Edith Wharton

Te-ai gândit vreodată la cei aproximativ 300.000 de câini fără stăpân din România? Te-ai gândit vreodată la cățeii sau pisicile smulși fără milă de la mama lor și aruncați în pungi și saci? Tu ai văzut vreodată cățeluși pe marginea drumului? Ai făcut ceva în acest sens?

Nu suntem la judecată și nu arătăm cu degetul, vrem doar să atragem atenția asupra unui fenomen îngrijorător de proporții mari din țara noastră: abandonul stradal al câinilor, al pisicilor sau altor animale. Multe suflete sunt lăsate de izbeliște pe câmp, pe stradă sau sunt aruncate în gropi comunale pentru că oamenii nu pot sau nu vor să îi îngrijească. Un cățel lăsat pe străzi poate deveni un pericol public prin îmbolnăvire și prin înmulțire necontrolată.

Cu siguranță ai simțit iubirea unui cățel, i-ai văzut privirea galeșă și plină de bucurie nemărginită când te-ai jucat cu el. Câinii sunt cu adevărat o binecuvântare pentru mulți dintre noi, ne fac mai fericiți și ne sunt alături când suntem triști. Ei devin parte din familia noastră și lângă noi au parte de un cămin, hrană și un mediu sigur. De aceea, animalele, ca și oamenii, au dreptul la o viață în siguranță.

Poți contribui și tu la salvarea câinilor și pisicilor prin asumarea responsabilității civice. Fii conștient de ceea ce faci și ajută patrupedele să aibă șansa unei vieți mai bune prin îngrijire veterinară și sterilizare. Dacă nu știi cum să faci acest lucru sau nu poți, Asociația Love For Animals este aici pentru a te ajuta să găsești o soluție pentru micul tău prieten. Un suflet abandonat poate răpi șansa unei familii de găsi fericirea alături de el, iar sterilizarea este singura variantă viabilă care ajută la stoparea înmulțirii necontrolate a patrupedelor.

Cine este Love For Animals?

“Câinele este singurul animal din lume care te poate iubi mai mult decât se iubeşte pe el însuşi.”  Josh Billings.

Noi suntem Asociația Love for Animals formată dintr-o mână de oameni iubitori de animale cu o dorință arzătoare de a face din ce în ce mai mult pentru prietenii necuvântători care au nevoie de ajutor.

Noi suntem cei care adună animalele părăsite de pe drumuri, din parcuri, din albiile râurilor. Noi intrăm în noroi până la brâu ca să salvam câinii bolnavi, cu lăbuțe rupte sau răni deschise. Noi vă putem ajuta cu sterilizarea GRATUITĂ a animalelor pe care le aveți în zonă sau în grijă.

Noi suntem cei pentru care nu contează că e zi națională, Crăciun sau Anul Nou, deoarece misiunea noastră este să ne îngrijim mai întâi de sufletele care au nevoie urgentă de asistență medicală. Totodată, la adăpostul nostru avem peste o sută de animalele în grijă, care au nevoie de atenția noastră, de iubire, de hrană și de joacă.

Noi suntem Roxana, Ovidiu și Ramona, trei oameni obișnuiți care vor să facă lucruri mărețe atât pentru animale cât și pentru oameni. Pentru ei și pentru tine. Pentru noi.

Asociația Love for Animals înseamnă mai mult decat un adăpost, este un cămin unde se lucrează doar cu dragoste și recunoștință. Noi oferim spre adopție prieteni de joacă ce au trecut deja printr-un proces de vaccinare, deparazitare, hrănire adecvată și un dresaj de integrare în viața omului.

Cum s-a născut Love For Animals?

„Câinele este singurul lucru care poate repara o ruptură din inima ta frântă.” Judy Desmond

Când îți este menit să faci un lucru în viață, nu poți scăpa nicicum de meandrele soartei. Tot universul comploteaza ca să ajungi în acel punct. Și bine face.

Ramona și Ovidiu au cunoscut-o pe Roxana în urmă cu 7 ani, când au hotărât să mai adopte un cățel, pe Spoty. Însă au remarcat-o cu adevărat atunci când au rugat-o să-i ajute cu câțiva pui găsiți pe șosea. Intrând în mediul ei, au văzut ca avea în grijă peste o sută de animale. Singură administra adăpostul, hrana animalelor, curățenia, îngrijirea veterinară.

La început a fost doar voluntariat, Roxana salva cățeii și pisicile care îi ieșeau în cale, dar cu timpul numărul lor a devenit tot mai cuprinzător. Pentru că nu mai putea oferi tuturor siguranță, Roxana s-a văzut nevoită să închirieze un adăpost. Un ajutor neprețuit a venit din Anglia, de la o Asociație pentru animale unde lucrează persoane minunate și care au același devotament și generozitate ca Roxana. În plus, asociația britanică a avut și toate pârghiile necesare pentru a garanta adoptii în siguranță ale patrupedelor. Datorită acestor suflete minunate, Roxana a reușit să găsească sute de adoptatori pentru căței și pisici. Datorită acestor eforturi, multe animale au fost salvate și au ajuns în case sigure, unde sunt iubite și respectate.

Astfel, viața Roxanei se împărțea între adăpost și vizite la medicul veterinar. Zilnic îi treceau pragul diferite persoane, dar nu ca să ajute ci ca să îi incredinteze alți căței, alte pisici…Efortul era uriaș dar Roxana nu a putut să refuze niciodată adăpostirea micilor prieteni, pentru că altfel ar fi sfârșit prin șanțuri. Ramona și Ovidiu treceau zi de zi cu mașina pe lângă adăpost și vedeau cum Roxana era prezentă acolo de dimineață până noaptea, în weekend, de sărbători, trup și suflet. Atunci a fost momentul în care cei doi au decis să se implice și să ajute mai mult.

Ovidiu a iubit dintotdeauna animalele, și, împreună cu Ramona și fiica lor, au luat o parte din animale acasă și le-au îngrijit. În prezent, a doua lor familie este formată din 10 căței, 5 pisicuțe și 2 iepurași, și mai tot timpul casa le este plină cu zeci de pui salvați, care sunt în stare foarte proastă și necesită căldura unui cămin pentru a se recupera. Pe acești micuți îi cresc cu drag și-i îngrijesc până pleacă spre familiile lor adoptatoare.

Cei doi și-au dat seama că drumul lor este predestinat atunci când cățeii și pui de pisică aruncați să moară de foame, frig sau călcați de mașini, le ieșeau tot timpul în cale și le cereau ajutorul. Trebuia doar să îi vadă și să nu se uite în altă parte. Văzând câtă nevoie de ajutor  avea Roxana, au decis ca trebuie sa facă ceva și s-au hotărât să se implice. Ovidiu a demisionat de la o slujbă bună, confortabilă și sigură și, împreună cu Roxana și Ramona, a creat Asociația Love For Animals, pe scurt ALFA.

În prezent, ne luptăm ca să oprim fenomenul animalelor părăsite în România. Știm că poate fi greu și costisitor să ai în grijă animale de companie, dar cum abandonarea lor nu este o soluție, centrul nostru luptă ca acestea să fie sterilizate, adoptate și să aibă o viață mai bună.

Ce face Love For Animals?

Câinele trăiește ziua, ora, chiar și clipa.” Robert Falcon Scott

Pentru că vrem să facem lucruri mari și noi avem nevoie de sprijin din partea celor care au posibilitatea. ALFA a luat formă juridică de curând, dar acțiunile noastre și-au spus cuvântul în  comunitatea din împrejurimile Brașovului  de mai bine de șase ani.

Vrem să construim un adăpost mai bun și la standarde înalte pentru toți cățeii și animalele care nu au casă. Vrem să amenajăm un spațiu interior și exterior corespunzător, țarcuri și padocuri izolate, cu spațiu de joacă pentru fiecare cățel în aer liber, grădini exterioare cu copaci pentru dresaj, loc de joacă și de socializare și promenade pentru plimbări cu cățeii. Vrem să construim propria clinică veterinară cu propria sală de operații, unde să putem efectua cât mai multe sterilizări și să acordăm asistență veterinară animalelor bolnave. Vrem să oferim geriatrie patrupedă și împreună să clădim un sanctuar pentru câinii care nu mai sunt adoptabili.

Dacă ai câini, pisici sau alte animale de companie pe care nu le poți steriliza, dacă ai pui nou născuți pe care nu îi poți îngriji, contactează-ne. Indiferent dacă vrei doar să vaccinezi animalele sau să le dai, noi sprijinim soluțiile civilizate. Cu dragoste și înțelegere, putem construi o societate mai sănătoasă.

Dacă dorești să adopți un cățel, asociația noastră te poate îndruma, sfătui, educa despre creșterea și îngrijirea lui. Sufletul adoptat poate însemna fericirea copilului tău, poate fi companionul unui senior și poate îmbunătăți viața unei societăți în ansamblu.

Love For Animals nu salvează doar animale nedorite, Love For Animals speră să aducă bucurie prin împletirea vieților noastre cu cele ale sufletelor dornice de iubire adevărată. Fii alături de noi într-o misiune nobilă și generoasă.

english Love For Animals

ALFA – Association Love for Animals

”My little dog – a heartbeat at my feet.” Edith Wharton

Have you ever thought about the approximately 300,000 street dogs in Romania? Have you ever thought of puppies or cats being snatched relentlessly from their mother and thrown into bags and sacks? Have you ever seen puppies by the road? Have you done anything about it?

We are not pointing fingers, we want to draw attention to a worrying phenomenon of great proportions in our country: the abandonment of dogs, cats or other animals. Many souls are left to die on the fields, on the roadside or are simply thrown into community pits. Most of the time because people cannot or do not want to take care of them. A puppy left in the street can become a public danger because of a possible disease and uncontrolled reproduction.

Surely you have felt the love of a puppy, you have seen his Welsh gaze, full of infinite joy when playing with him. Dogs really are a blessing to many of us, making us happier and they are close when we feel sad. Taking them to our homes, they become part of our family and benefit from healthy food and a safe environment. We believe that animals, like humans, are entitled to a safe life.

You can also help save dogs and cats by assuming civic responsibility. Raising public awareness about the risks of abandoned animals can have a positive impact on the quality of life for everyone. Their chances of survival and hope for a better life comes from veterinary care and sterilization. Whether you do not know how to do this or cannot, our Love For Animals Association is here to help you find a solution for your little friend. An abandoned soul can take away the opportunity for a family to find happiness with it. Remember, sterilization is the only feasible option that helps to stop the uncontrolled reproduction of quadrupeds.

Who is Love for Animals?

”A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself.” Josh Billings

ALFA means Association Love for Animals. It is composed of a handful of animal lovers, with a burning desire to do much more for our non-talking friends.

We are those who gather abandoned animals from roads, parks and river beds. We enter the mud to our waist to rescue sick dogs with broken legs or open wounds. We can help you with the FREE sterilization of the animals you have in the region or under your care.

We are those for whom it does not matter whether it is a national day, Christmas or New Year’s. Our mission is to care first for souls who need urgent medical attention. At the same time, in the refuge, we have more than a hundred animals in our care, who need our attention, our love, our food and our time.

We are Roxana, Ovidiu and Ramona, three common people who want to do great things for animals and humans. For them and you. For everyone.

The Love for Animals Association means more than a shelter, it is a home where we work only with love and gratitude. We offer for adoption companions who have already gone through a process of vaccination, disinfestation, adequate nutrition and training for integration into human life.

Love for Animals story

”A dog is the only thing that can mend a crack in your broken heart. ”Judy Desmond.

When you are destined to do something in life, you cannot escape the twists and turns of destiny. The entire universe is plotting to get to this point. And it does it right.

Ramona and Ovidiu met Roxana 7 years ago when they decided to adopt another puppy, Spoty. But they really noticed her when they asked for help with some puppies found on the streets. As they entered her environment, they saw that she cared for more than a hundred animals. She alone manages the shelter, animal feed, cleaning and veterinary care.

At first, it was only voluntary work. Roxana saved the puppies and cats who got in the way, but over time their number became more and more complete. Because she could not ensure everyone’s safety anymore, Roxana was forced to rent a shelter. A precious help came from England, from an animal association where wonderful people work. They have the same devotion and generosity as Roxana and could help in her jobs. In addition, the British association had all the necessary leverage to ensure the safe adoption of the quadrupeds. Thanks to these wonderful people, Roxana has managed to find hundreds of adopters for puppies and cats. Thanks to these efforts, many animals have been saved and arrived in safe homes, where they are loved and respected.

Thus, Roxana’s life was divided between shelter and visits to the vet. Every day different people crossed the shelter’s threshold, but not to help, but to confide other puppies, other cats. The effort was enormous but Roxana could never refuse to protect her little friends. Otherwise, the animals would end up in trenches. Ramona and Ovidiu passed through the shelter every day and saw how Roxana was there from morning to evening, weekends, for the holidays, devoted body and soul. That’s when the two of them decided to get involved.

Ovidiu always loved animals, and along with Ramona and their daughter, they brought some of the animals home and looked after them. Currently, their second family consists of 8 doggie and 5 kittens, 4 donkeys, 3 goats and 2 rabbits, and most of the time their home is full of saved puppies.

The two realized that their path was predestined when puppies and kittens thrown to death from hunger, cold or trampled by cars, always got in the way and asked for help. All they had to do was to see it and not to look away. When they saw how much help Roxana needed, they decided to do more. Ovidiu gave up a good, comfortable and safe job. Together with Roxana and Ramona, he created the Love for Animals Association, in other words ALFA.

What we do?

”The dog lives for the day, the hour, even the moment.” Robert Falcon Scott

Because we want to do great things we need the support of those who have the means. ALFA has recently taken legal form, but our actions have had a voice in the community around Brașov for over six years.

We want to build a better refuge with high standards for all the puppies and homeless animals. We want to organize an appropriate indoor and outdoor space, isolated pens and paddocks, with an outdoor playground for each puppy, outdoor gardens with trees for training, playground and socialization and several walk alleys for the puppies. We want to build our veterinary clinic with our operating room, where we can perform as many sterilizations as possible and provide veterinary care for sick animals. We want to offer  geriatrics care and build a sanctuary for dogs who are no longer adoptive.

If you have dogs, cats or other pets that you cannot sterilize, if you have newborn puppies that you cannot care for, please contact us. Whether you simply want to vaccinate or give animals, we support civilized solutions. With love and understanding we can build a more healthy society.

If you want to adopt a puppy, our association can guide, advise and educate about the upbringing and care of it. The adopted soul can mean the happiness of your child, can be the companion of an elder, and can improve the life of a society as a whole.

Love for Animals not only saves unwanted animals, Love for Animals hopes to bring joy by entwining our lives with those of souls desiring true love. Join us on a noble and generous mission.

If you have any other questions, please contact us