Hera. Love Story
Hera. Love Story

Hera: De la Marginea Pădurii la o Casă Pentru Totdeauna

La liziera pădurii, Hera, alături de cățelușa ei, a fost descoperită într-o luptă disperată pentru o fărâmă de speranță, hrănindu-se doar cu resturi aruncate la gunoi. Mânată de o compasiune profundă, Roxana a decis să o salveze, aducând-o la adăpostul „Love For Animals”, oferindu-i astfel un nou început.

O Stea Canină Printre Altele

La adăpost, Hera a devenit rapid răsfățata echipei noastre. Nu era doar un câine oarecare – avea scânteia unui suflet unic. Fiecare mișcare, fiecare privire, părea să șoptească: „Acest adăpost nu este destinul meu. O poveste mai grandioasă mă așteaptă.” Inima ei vastă, plină de dragoste, dorea cu nerăbdare să ofere afecțiune unei familii, ca și cum ar fi știut că cineva acolo o așteaptă.

Hera. Love Story
Hera. Love Story

Hera: De la Marginea Pădurii la o Casă Pentru Totdeauna

La liziera pădurii, Hera, alături de cățelușa ei, a fost descoperită într-o luptă disperată pentru o fărâmă de speranță, hrănindu-se doar cu resturi aruncate la gunoi. Mânată de o compasiune profundă, Roxana a decis să o salveze, aducând-o la adăpostul „Love For Animals”, oferindu-i astfel un nou început.

O Stea Canină Printre Altele

La adăpost, Hera a devenit rapid răsfățata echipei noastre. Nu era doar un câine oarecare – avea scânteia unui suflet unic. Fiecare mișcare, fiecare privire, părea să șoptească: „Acest adăpost nu este destinul meu. O poveste mai grandioasă mă așteaptă.” Inima ei vastă, plină de dragoste, dorea cu nerăbdare să ofere afecțiune unei familii, ca și cum ar fi știut că cineva acolo o așteaptă.

De la Abandon la Afecțiune: Transformarea Sub Aripa Adăpostului ‘Love For Animals

Ovidiu, unul dintre membrii echipei noastre, a avut o legătură de nezdruncinat cu Hera, el a luat-o sub aripa lui, a dresat-o și a pregătit-o în speranța că cineva acolo poate se va găsi și pentru ea. Ea era favorita lui. Bucuria pură pe chipul ei când era eliberată în locul de joacă era un spectacol de privit. Dragostea ei pentru libertate și legătura cu oamenii făcea ca toți să ne strângem inimile de tristețe atunci când era timpul să se întoarcă în țarc, ochii ei reflectând o umbră plină de tristețe.

Ovidiu & Hera în orele de dresaj la Adăpostul Love For Animals

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept

Un Nou Capitol în Marea Britanie

Dar soarta i-a zâmbit Herei. Mulțumită echipei minunate de la EverMore, a fost dusă la Adăpostul Halfway Home Dog Rescue, partenerul lor din Marea Britanie. Acolo, a fost primită cu brațele deschise și i s-a găsit o familie absolut minunată. Astăzi, Hera se bucură de dragoste și fericire fără limite, zburdă de fericire în plimbările ei zilnice. Debordează de recunoștință și își înconjoară familia adoptivă cu o afecțiune nesfârșită.

Oda Recunoștinței pentru Fiecare Suflet Devotat acestor Suflete Nevinovate

Este incredibil câtă iubire și energie se investește pentru a salva și îmbunătăți viețile acestor animăluțe. Mă gândesc la salvatorii lui Hera, care pur și simplu nu au putut să o lase în pădure. La Roxana, care chiar dacă avea deja multe suflete la adăpost, a spus „da” fără să stea pe gânduri. La Ovidiu, care s-a dedicat și a pregătit-o pe Hera pentru o nouă viață. La echipa de la EverMore și Halfway, care au făcut posibil ca Hera să ajungă în UK și să aibă o casă minunată. Și bineînțeles, la familia care a deschis ușa și inima pentru ea. Toți acești oameni sunt eroi în ochii noștri, luptând neîncetat pentru binele acestor animăluțe nevinovate. Recunoștința noastră este infinită! Mii de mulțumiri și Happy Life Hera!

Noua familie a Herei din UK

De la Abandon la Afecțiune: Transformarea Sub Aripa Adăpostului ‘Love For Animals

Ovidiu, unul dintre membrii echipei noastre, a avut o legătură de nezdruncinat cu Hera, el a luat-o sub aripa lui, a dresat-o și a pregătit-o în speranța că cineva acolo poate se va găsi și pentru ea. Ea era favorita lui. Bucuria pură pe chipul ei când era eliberată în locul de joacă era un spectacol de privit. Dragostea ei pentru libertate și legătura cu oamenii făcea ca toți să ne strângem inimile de tristețe atunci când era timpul să se întoarcă în țarc, ochii ei reflectând o umbră plină de tristețe.

Ovidiu & Hera în orele de dresaj la Adăpostul Love For Animals

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept

Un Nou Capitol în Marea Britanie

Dar soarta i-a zâmbit Herei. Mulțumită echipei minunate de la EverMore, a fost dusă la Adăpostul Halfway Home Dog Rescue, partenerul lor din Marea Britanie. Acolo, a fost primită cu brațele deschise și i s-a găsit o familie absolut minunată. Astăzi, Hera se bucură de dragoste și fericire fără limite, zburdă de fericire în plimbările ei zilnice. Debordează de recunoștință și își înconjoară familia adoptivă cu o afecțiune nesfârșită.

Oda Recunoștinței pentru Fiecare Suflet Devotat acestor Suflete Nevinovate

Este incredibil câtă iubire și energie se investește pentru a salva și îmbunătăți viețile acestor animăluțe. Mă gândesc la salvatorii lui Hera, care pur și simplu nu au putut să o lase în pădure. La Roxana, care chiar dacă avea deja multe suflete la adăpost, a spus „da” fără să stea pe gânduri. La Ovidiu, care s-a dedicat și a pregătit-o pe Hera pentru o nouă viață. La echipa de la EverMore și Halfway, care au făcut posibil ca Hera să ajungă în UK și să aibă o casă minunată. Și bineînțeles, la familia care a deschis ușa și inima pentru ea. Toți acești oameni sunt eroi în ochii noștri, luptând neîncetat pentru binele acestor animăluțe nevinovate. Recunoștința noastră este infinită! Mii de mulțumiri și Happy Life Hera!

Noua familie a Herei din UK

English version of the article

Hera. Love Story
Hera. Love Story

Hera: From the Forest’s Edge to a Forever Home

At the forest’s whispering threshold, Hera, accompanied by her little puppy, was found desperately clinging to a glimmer of hope, surviving on scraps discarded as trash. Roxana, with boundless compassion in her heart, took her under her protective wing and brought her to the „Love For Animals” shelter, giving her a renewed chance at life.

A Canine Star Among Many

At the shelter, Hera quickly became the darling of our team. She wasn’t just any dog – she possessed the spark of a unique soul. Every move, every gaze, seemed to whisper, „This shelter isn’t my destiny. A grander story awaits me.” Her expansive heart, full of love, yearned to offer affection to a family, as if she knew someone out there was waiting for her.

From Abandonment to Affection: The Transformation Under the Wing of ‘Love For Animals’

Ovidiu, one of our team members, had an unshakeable bond with Hera. Taking her under his wing, he trained her and prepared her in the hope that someone out there might find a place for her too. She was his favorite. The sheer joy on her face when she was let out to play was a sight to behold. Her love for freedom and her connection to people made all of us clutch our hearts in sorrow when it was time for her to return to the pen, her eyes reflecting a shadow filled with sadness.

Ovidiu & Hera: Cherished Training Moments at the ‘Love For Animals’ Shelter

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept

A New Chapter in the UK

But fate smiled upon Hera. Thanks to the wonderful team at EverMore, she was taken to the Halfway Home Dog Rescue, their partner in the UK. There, she was warmly welcomed with open arms and found an absolutely wonderful family. Today, Hera revels in boundless love and happiness, gleefully frolicking during her daily walks. She radiates gratitude and showers her adoptive family with endless affection.

A Heartfelt Tribute to the Compassionate Souls Championing the Abandoned Animals

The depth of love and dedication poured into saving and elevating the lives of these precious creatures is truly astonishing. My heart goes out to Hera’s saviors, who just couldn’t bear to leave her in the wild. To Roxana, who, even with numerous souls under her care, immediately embraced Hera with a heartfelt „yes.” To Ovidiu, who wholeheartedly committed himself and readied Hera for a beautiful new chapter. The teams at EverMore and Halfway are heroes, turning the dream of Hera’s journey to the UK and her enchanting new home into reality. And undeniably, to the warm-hearted family that flung open their doors and hearts for her. In my eyes, all these individuals are nothing short of champions, unceasingly battling for the welfare of these innocent beings. Our gratitude knows no bounds!

A heartfelt thank you to the thousands involved, and wishing Hera a life filled with endless joy!

Hera’s New Loving Family in the UK

From Abandonment to Affection: The Transformation Under the Wing of ‘Love For Animals’

Ovidiu, one of our team members, had an unshakeable bond with Hera. Taking her under his wing, he trained her and prepared her in the hope that someone out there might find a place for her too. She was his favorite. The sheer joy on her face when she was let out to play was a sight to behold. Her love for freedom and her connection to people made all of us clutch our hearts in sorrow when it was time for her to return to the pen, her eyes reflecting a shadow filled with sadness.

Ovidiu & Hera: Cherished Training Moments at the ‘Love For Animals’ Shelter

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept

A New Chapter in the UK

But fate smiled upon Hera. Thanks to the wonderful team at EverMore, she was taken to the Halfway Home Dog Rescue, their partner in the UK. There, she was warmly welcomed with open arms and found an absolutely wonderful family. Today, Hera revels in boundless love and happiness, gleefully frolicking during her daily walks. She radiates gratitude and showers her adoptive family with endless affection.

A Heartfelt Tribute to the Compassionate Souls Championing the Abandoned Animals

The depth of love and dedication poured into saving and elevating the lives of these precious creatures is truly astonishing. My heart goes out to Hera’s saviors, who just couldn’t bear to leave her in the wild. To Roxana, who, even with numerous souls under her care, immediately embraced Hera with a heartfelt „yes.” To Ovidiu, who wholeheartedly committed himself and readied Hera for a beautiful new chapter. The teams at EverMore and Halfway are heroes, turning the dream of Hera’s journey to the UK and her enchanting new home into reality. And undeniably, to the warm-hearted family that flung open their doors and hearts for her. In my eyes, all these individuals are nothing short of champions, unceasingly battling for the welfare of these innocent beings. Our gratitude knows no bounds!

A heartfelt thank you to the thousands involved, and wishing Hera a life filled with endless joy!

Hera’s New Loving Family in the UK

Gaseste-ti blanosul perfect pentru casa si familia ta

Echipa Love For Animals te poate indruma sa-ti gasesti animalutul perfect pentru casa si familia ta

Love For Animals
2024-02-03T06:32:56+00:00
Go to Top